Cesta duše

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran

O duši

"Vaše duše je často bojištěm, kde váš rozum a soudnost válčí
s vaší vášní a vašimi žádostivostmi.

Kéž bych mohl vnést pokoj a mír do vaší duše a změnit nesvár
a rozepři toho, z čeho se skládáte, v jednotu a soulad.

Ale jak to budu moci udělat, pokud vy sami také nebudete chtít mír,
dokud nebudete milovat všechno, co je ve vás?

...

Proto nechť vaše duše povznese rozum k výšinám vášně, aby mohl zpívat,
a svoji vášeň řiďte rozumem, aby mohla žít svým každodenním zmrtvýchvstáním
a jako pták fénix vznést se z vlastního popela."

 

HLEDÁNÍ SVĚTLA

HLEDÁNÍ SVĚTLA

Věčné hledání světla
je lidskou činností, která začala spolu se stvořením. Touha po poznání sebe a svého Stvořitele se zrodila spolu s člověkem. Existence nekonečného počtu náboženství, kast a učení o Bohu a člověku, které se vyskytovaly a vyskytují ve všech zemích a všech dobách, je toho jasným důkazem. Člověk nebyl nikdy spokojen se svým životem na této zemi. Také v současnosti se uplatňuje touha po poznání duchovního Světla. Vzala však na sebe poněkud jinou podobu. Moderní člověk nemůže přijmout dogmata a doktríny tradičních náboženství. Jeho rozum se bouří proti víře, která neodpovídá logice rozumového poznání. Nezdá se, že dnešní moderní lidé jednoznačně popírají Boha, ale nejsou již spokojeni s ceremoniemi rituály a chtějí znát pravdu a nic než pravdu. Dnešní člověk chce znát absolutní, skutečnou, nefalšovanou pravdu, a to nejen o tom, co kolem sebe ve světě vidí, ale chce znát pravdu i o světě neviditelném. 
Bůh sestupuje na tuto zemi a bere na sebe podobu člověka. A tento člověk-guru-je schopen ukázat nám v našem vlastním těle- Nebeský domov duše.
svetlo-ve-tme-dali.jpg
Naše duše je kapkou oceánu štěstí...

Naše duše je kapkou oceánu štěstí, života a energie od kterého byla před miliardami věků oddělena. Na této Zemi plné smutku a agonie je pouhým cizincem. V tomto světě země, vody, ohně a vzduchu neexistuje nic, co by bylo stejného rodu. Dokud se duše nenavrátí do svého původního domova, smutkům a utrpením nebude nikdy konce. Naše tělo je chrám ve kterém sídlí Pán, jehož nikdo nikdy dosud nenašel ani nikdy nenalezne jinde, než ve svém vlastním nitru.

Všichni proroci a Mistři tohoto světa všech věků nás ujišťují, že "království boží" leží uvnitř nás samých a také nikdo z nich nedosáhl poznání Boha v okolním světě a ani jej tam nehledal. Bůh sídlí v tomto chrámu "devíti bran" (lidské tělo). Člověk potřebuje pouze učitele, průvodce, který zná tajemství cesty, tajemství vstupu do paláce a který jej může dovést do přítomnosti Pána, do přítomnosti našeho milujícího otce.

To vše je možné pouze v lidském těle, žádný jiný nižší druh bytostí a ani polobohové takovou možnost a privilegium nemají. Učitel duchovní vědy je pro lidstvo mnohem důležitější než učitelé všech ostatních věd a filozofií. Tato lidstvu málo známá cesta je obtížná, plná léček a labyrintů, takže žádná z lidských bytostí po ní nemůže jít bez Průvodce - osvícené duše. Tímto Průvodcem musí být žijící Mistr, který nás může vést do nejvyšších duchovních oblastí, nad smrt a zničení. Do oblastí ze kterých se již nikdy nevracíme zpět na tuto Zemi.

Na světě takový dokonalý Mistr vždy existuje. Mistři, kteří dávno zemřeli ani jejich spisy nám nemohou v ničem pomoci.Tato metoda poznání byla určena všemi pravými Mistry, a to bez ohledu na to, ke kterému vyznání, národu či kontinentu náleželi. Je vždy stejná a stejnou zůstane, protože není vymyšlena lidmi a nepotřebuje ani žádné změny, dodatky či úpravy. Je zákonem božím a je tak stará jako stvoření samo.

                                              

Ukázkový odkaz

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3454 | 100%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one