Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka ano.

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.

Láska není obchodník, který chce dostat zpátky své investice.

Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá.

Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.

Láska v člověku začíná, ale nikdy v něm nekončí.

V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu.

Láska je něco nádherného, ale kazí charakter.

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat,
protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli,
jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet
ani za cenu svého života.

Láska je někdo s kým chci zestárnout.