Duchovní blíženci

Duchovní blíženci

Duchovní blíženci

 

A Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil člověka k obrazu svému, stvořil je jako muže a ženu.
Mezi miliony párů na Zemi, snažícími se o dosažení (nebo které již dosáhly ) společného uspokojení a naplnění-a těmi, jež doposud procházejí těžkou sexuálněkarmickou zkouškou-, jsou i takové vzácné dvojice, které označujeme termínem „duchovní druhové“ či „duchovní blíženci“.
Občas se stává, že muž a žena se potkají a okamžitě v očích toho druhého poznávají polovinu sebe samých. I jejich hlasy jakoby se jejich uším zdály být důvěrně známé, jako nějaký zapamatovaný hudební akord. Oba okamžitě pocítí onu nezměnitelnou skutečnost, že jsou, byli a vždycky budou Jedním, ať již proti svému osudu třeba po staletí bojovali, či se onomu spojení zbytečně bránili.
Téměř v týž okamžik, kdy se setkávají a hledí jeden na druhého, letí si jejich duše naproti se vzájemným radostným poznáním, aniž by brali ohled na jakékoli konvence či zvyky, na jakákoli společenská pravidla chování, hnány vnitřní věděním, jež je příliš silné na to, aby se nechalo potlačit. Aniž by si řekli jediné slovo, vědí, že pouze skrze toho druhého mohou doufat, že naleznou Jednotu-a pouze tehdy, pokud budou spolu, mohou být oba ve všech směrech Úplnými.
Muži a ženě, kteří jsou si duchovními druhy, není zapotřebí říkat slova jako „miluji tě“, neboť ono s jistotou vědí, že patří jeden k druhému, ať již v této současné inkarnaci nebo kvůli karmě později.
Výrok „co Bůh spojil, člověk nerozdělí“, jejž pronášíme při svatebních obřadech, se vztahuje právě k této skutečnosti. Žádný člověk nemůže zlomit spojení mezi duchovními blíženci, ani oni sami, a není toho schopna ani žádná vesmírná energie. Síla, která je stvořila, je všemocná a nezničitelná. Onen svazek lze oslabit, konečné spojení a vyvrcholení jejich vztahu lze oddálit, ale rozhodně je nelze od sebe trvale oddělit, a štěstí, jehož se budou dožadovat-až se k tomu kroku odhodlají-přesně podle harmonogramu nadiktovaného jim volbou svobodné vůle “vyšších andělů“ jejich vlastního já, nebude mít konce.
Vzájemné znovuschledání nemusí být odloženo ještě na několik dalších životů. Když milenci vědí, jak aplikovat zákon karmy, čekání nemusí být nezbytné, naplnění je pro oba dosažitelné v současné inkarnaci, pokud naslouchají šepotům Vyšších andělů a pokud si vzájemně odpustí.
Z díla Lindy Goodmanové
17.03.2008 12:00:16
zlatyandilek
Ukázkový odkaz

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3454 | 100%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one