Láska

Láska

  Láska je jednou z nejvíce opisovaných součástí života, láska hory přenáší, láska je vším, za co stojí žít. Při odbourání základních omylů je toto vnímání lásky bráno jako závislost, připoutanost nebo nesvoboda mysli. Jediná emotivní láska, kterou lze na nejvyšší úrovni dočasně prožívat, je láska k nejvyššímu principu, k dárci trvalého štěstí, ke zdroji všeho, a to k Bohu. Jakýkoli jiný vztah znamená zmatení mysli, zapletení se do představy a ztrátu klidu. Lze však pak ještě žít s jinou lidskou bytostí v nějakém vztahu?
     Pokud si správně uvědomíme, co objektivně způsobuje láska mezi lidmi, potom lze tyto vztahy dokonce mnohem lépe zabezpečit i bez svazujících vnitřních připoutaností. Skutečnou lásku mezi dvěma lidmi lze charakterizovat jako vztah založený na vzájemném respektu, oddanosti, důvěře a otevřenosti, ochraně a podpoře, odpovědnosti a plnění všech svých povinností. Jediný skutečně harmonicky fungující vztah může vzniknout, pokud se oba partneři vzdají své vlastní individuality, svého ega a nahradí ho individualitou společnou, individualitou rodiny, kde jednotlivé části vykonávají poctivě své povinnosti. Skutečná láska musí dát bytosti zapomenout na její vlastní osobní touhy a jedinou touhou se musí stát spokojenost ostatních. Pouze ze spokojenosti celé rodiny potom čerpá moudrá bytost svou vlastní spokojenost.
     Pokud blíže prozkoumáme výše uvedené vlastnosti moudrého vztahu mezi lidmi, tak tam nalezneme vše, co je potřeba ve vztahu k Bohu a na cestě k němu. Je tam oddanost, neulpívání, moudrost i spočívání v klidu. Moudrá a jediná opravdová láska je plnění svých povinností a poctivá práce pro druhé, což při odpovědné a správné volbě partnera dává životu skutečný smysl. Takto se lidé vydají nejen na společnou cestu životem, ale i na cestu duchovní, cestu k Bohu a nejvyšší moudrosti.
     Jistě se ptáte, jak je to s rozkoší? I zde platí, nic nedělat pro sebe, ale pro druhého, takže to co dostanete, vždy překoná očekávání a nikdy nebude zklamáni, ani nikdy nezklamete. Pokud se takto psychicky osvobodíte, potom i tělesně zažijete něco, co si dokážete jen těžko představit. Nesmíte však zapomenout na důležité pravidlo, které platí pro všechny smyslové požitky, a to je střídmost, řád a naprostá čistota.
20.03.2008 18:32:42
zlatyandilek
Ukázkový odkaz

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3454 | 100%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one