Buddha

Buddha

"Hledejte záchranu jedině v pravdě, nehledejte pomoc v nikom kromě sebe."

Všechno bytí je strast.

Strast vzniká z touhy nebo žádosti.

Vyhasnutí touhy znamená konec strasti.

Vyhasnutí touhy lze dosáhnout následováním Osmidílné cesty, ovládáním svého chování, myšlení a víry.

"A toto , bhikkuové, je ušlechtilá pravda o stezce, která vede ke zničení bolu.

Vpravdě je totato osmidílná cesta, totiž pravé názory, pravé usilování, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravé snažení, pravé myšlení a pravé rozjímání."

Osvícení nepřichází od Boha, ale osobním úsilím, rozvíjením správného myšlení a dobrých skutků.

Ježíš

Ježíš

Blaze chudým na duchu, neboť jejich je královstí nebeské.

Blaze těm, kdo má čisté srdce, neboť oni spatří Boha.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého." Já však pravím vám: "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují."

Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra, má matka.

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec.

Kdo se pokoří a bude jako dítě, ten je největší v království nebeském.

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát".

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

Miluj bližního svého jako sám sebe.

To je mé přikázání, aby jste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

Podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: "Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře" a ona by vás poslechla.

Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.

Terezie z Avily

Terezie z Avily

Ničím se neznepokojuj,

ničím se nermuť,

všechno pomíjí.

Bůh se ale nemění

Máš-li v srdci Boha,

nic ti nechybí

jeho láska stačí.

Víra

Víra

Víra vzniká slyšením Slova, pověra slyšením bludů. Člověk s opravdovou vírou žije láskou k Bohu a lidem tak, že koná dobré skutky z pohnutek lásky, vděku, soucitu a moudrosti.

Člověk s pověrou má většinou jen strach z Božího trestu a dobré skutky koná jen z vypočítavosti, aby si zasloužil odměnu.

Člověk s vírou žije z vděku,

člověk s pověrou žije pro vděk.

Eva Fialová

Labutě

Labutě

LABUŤ JE SYMBOLEM KRÁSY A ČISTOTY SLUNEČNÍHO I MĚSÍČNÍHO SVĚTLA.

Krása a půvab se kombinují v symbolice labutě, která je hlavní postavou mýtu,  v němž si vybral její podobu Zeus, aby se spojil s Lédou, matkou Heleny Trojské. Četné pohádky , v nichž se labutě mění v rozkošné ženy a naopak, poskytly P.I. Čajkovskému námět pro jeho balet Labutí jezero.

Labutě mají taky tu královskou vlastnost, že  pokud ztratí partnera, zůstavají mu navždy věrné.

Labutě.jpg
Dalajlámovo poselství

Dalajlámovo poselství

NÁVOD PRO ŽIVOT

 1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.
 2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.
 3. Držte se tří R:
  - Respektu vůči sobě
  - Respektu vůči ostatním
  - Responsibility — zodpovědnosti za všechny svoje činy.
 4. Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.
 5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.
 6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
 7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.
 8. Každý den buďte nějaký čas o samotě.
 9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se přitom svých hodnot.
 10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.
 11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit z něho podruhé.
 12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.
 13. Při neshodě s vašimi milovanými řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo minulost.
 14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
 15. Buďte jemní k Zemi.
 16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli.
 17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše vzájemné potřeby.
 18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli.
 19. Přistupujte k lásce a vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.

 

 

Šrí Kršna.jpg
Bhagavadgíta
Toho, kdo se povznesl nad dobro i zlo, kdo je stejný k příteli jako k nepříteli, kdo Boha zří ve všech věcech, toho Bůh neopouští a ani on nikdy neopouští jeho.
Spirála.jpg
Zen zná jen nesmírný život,

v němž všemožné protiklady splývají v hlubokém souladu.

Noc je v souladu se dnem

život je v souladu se smrtí

a země je v souladu s nebem.

Přítomno je v souladu s nepřítomnem.

Tento úžasný soulad,

tato harmnonie je základem manifetu zenu.

Je to jediný způsob života,

jenž respektuje a miluje,

nic neodmítá a nic neodsuzuje.

Sarasvatí.jpg
V existenci nikdo není nadřazený a nikdo podřazený. Stéblo trávy a ta největší hvězda jsou si absolutně rovny. Ale člověk chce stát výš než ostatní, chce dobýt přírodu, proto musí neustále bojovat. Z toho boje se odvíjí celá složitost. Nevinný člověk je ten, kdo se vzdal boje, že už ho nic nezajímá, jestli je výš, nemá víc zájem se předvádět a dokazovat, že je něco extra, člověk , který je jako růžový květ nebo kapka rosy na lotosovém listu, kdo se stal součástí nekonečna, kdo roztál, splynul a sjednotil se s oceánem a je pouhou jeho vlnou, kdo nemá ani potuchy o "Já". Nevinnost je zmizení "Já".
Ukázkový odkaz

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3454 | 100%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one